Åpen Russcene starter allerede mandag kveld.

Mandag 16. august:

Klokka 18.00 – 19.00 Forbundet mot rusgift 
Tema: Gjengkriminalitet og narkotika

Tirsdag 17.august

Klokka 11.00 – 12.00 RIO 
Tema: POLITISKANDALEN PÅ NARKOTIKAFELTET

Klokka 13.00 – 14.30 Tyrilistiftelsen og Fagrådet 
Tema: Brytes rettigheter for utsatte grupper oftere enn hos andre? Møt prisvinner og journalist Thomas Ergo, generalsekretær i BAR Marius Sjømæling og pasient- og brukerombud i Oslo og Viken, sosial- og eldreombud i Oslo Anne Lise Kristensen.  

Klokka 15.00 -16.30 proLAR Nett 
Tema: SUBSTITUSJONSBEHANDLING (LAR) I NORGE ANNO 2021 - HVA SIER PASIENTENE OM TILBUDET

Onsdag 18. august

Klokka 09.00 – 10.00 Tyrilistiftelsen og Fagrådet 
Tema: Åtte års satsing på rus og psykisk helse – hva har regjeringen oppnådd?
Med Statssekretær Anne Grete Erlandsen og leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen

Klokka 13.00 – 14.15 Bruker- og pårørendenettverket på rusfeltet, sammen med Fagrådet.
Tema: Bagatelliseres alkohol i valgkampen? Hvorfor snakker vi ikke om alkoholens skyggesider; enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnader?
Deltagere: styremedlem og brukerrepresentant Tommy Sjåfjell fra A-larm, fagsjef i Pårørendealliansen Anne Grethe Terjesen, nestleder i NSF Kai Øyvind Brenden, folkehelseansvarlig i helse- og omsorgskomiteen (Ap) Helga A Liadal, statssekretær Anne Grete Erlandsen. Ordstyrer: Torhild Kielland

Klokka 18.00 – 19.00 Forbundet mot rusgift
Tema: Cannabis virkning på hjernen og samfunnet

 

I tillegg deltar leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen på Preventio sitt arrangement mandag 16. august klokka 15-16 om rettighetssituasjonen til LAR-pasienter. Han vil være i panel med Synne Bernhardt, lege og advokat som representerer flere LAR-pasienter, Asbjørn Larsen fra RIO og Carl-Erik Grimstad fra Venstre. Dette arrangementet vil foregå på Arendal bibliotek.