Dette skriver styremedlem i Fagrådet og psykologspesialist på Borgestadklinikken Ingjerd Meen Lorvik (bildet) nylig i en kronikk i VG, sammen med kommunikasjonsansvarlig Hilde Evensen Holm.

Det går på en måte aldri over - ny rapport
Uttalelsen er knyttet til den nye rapporten «Det går på en måte aldri over» publisert av Helsedirektoratet om pårørende sine erfaringer med spillproblematikk. Forfatterne er Trude Klevan, Vibeke Krane og Bente M.Weimand.

Rapporten fortjener å bli lest av mange, sier Ingjerd Meen Lorvik. Hun trekker frem hvor hjerteskjærende pårørendes erfaringer er i rapporten og behovet for mer fokus på pårørende i behandlingen av spilleavhengighet.

Familiemedlemmene til pengespillavhengige trenger å få forståelse for hva de lever med og hvilke problemer de opplever. De trenger å få støtte, bli inkludert i spillerens behandling og få et eget selvstendig behandlingstilbud dersom de ønsker det, sier hun.

Pengespillavhengighet er et folkehelseproblem
Vi har 34.000 problemspillere i Norge. Rundt hver av disse står det 5-10 familiemedlemmer som er berørt av problemet. Dette i så stor grad at det er helt avgjørende for helse, evne som omsorgsgiver, ytelse i arbeidslivet, forholdet til andre mennesker og økonomien i nåtid og framtid. Det er nødvendig at de får hjelp uavhengig av spillerens behandling og motivasjon.
Ingjerd Meen Lorvik og Hilde Evensen Holm

Et problem med lav status
De pårørende forteller i rapporten at spilleavhengighet har lav status og at de opplever at de er nederst på «rangstigen». Mange hevder det er mer tabu- og skambelagt enn psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet. Folk skammer seg over at de ikke klarer å kontrollere pengebruk. "Alle andre får jo til det - hvorfor klarer ikke jeg det?" Av den grunn opplever mange at pengespillavhengighet i familien må hemmeligholdes. Beskrivelsene i rapporten er også en påminnelse om hvordan barn berøres av de voksnes livsproblemer.

For mer informasjon:

Hva er spilleavhengighet?

Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Spilleavhengighet Norge

Har spill blitt et problem? Kontakt hjelpelinjen