Finn det du leter etter i programmet under. De presentasjonene som mangler vil bli lagt til fortløpende. Mer enn 350 mennesker overvar konferansen som startet dagen etter Fagrådets 25-års markering i Det Norske Teatret. Fagrådet vil takke for stort engasjement og gode tilbakemeldinger på dagene.

Flere av innleggene ble filmet og planen er å publisere disse i løpet av høsten.

Presentasjoner fra Nasjonal Rusfagkonferanse 14.-15. september 2016
Et samlet rusfelt – recovery next exit?

Onsdag 14. september 2016

Kl.10.00 – 10.15 Velkommen til Nasjonal Rusfagkonferanse 2016
Styreleder Kirsten Frigstad, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl.10.15 – 10.45 Et samlet rusfelt – hva får vi til?
Leder av Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos

Kl.10.45 – 11.30 Relasjoner og brukermedvirkning – grobunn for muligheter og endringsoptimisme?
Leder Ulf Jansen og forsker/stipendiat Turid Wangensteen, Tyrilistiftelsen

Kl.11.30 – 12.00  Jeg er alkoholiker
Skuespiller Julie Winge

Kl 13.15 – 13.45 Hvordan skape recoveryorienterte tjenester i en kommune?
Spesialrådgiver Audun Pedersen, psykisk helse Bergen kommune

Kl.13.45 – 14.15 Fotløse barn – avgiftning og hva så? Våg å se og våg å handle
Avdelingsoverlege Jan Egil Wold, BUP Levanger

Kl.14.15 – 14.45 Brukerstyring – utopi eller …..?
Klinikksjef Eva Karin Løvaas, Stiftelsen Bergensklinikkene

Kl. 14.45 – 15.15 Fra pasient til livsmestrer!
Førsteamanuensis og musikkterapeut Hans Petter Solli, ROP Tøyen og erfaringskonsulent og artist Angelica Kjos

Kl.15.30 – 17.00  Parallelle miniseminar –dette får vi til!

a) Fange opp risikofylt rusbruk i somatisk sykehus
Prosjektleder «Rus i kroppen» Pernille Næss, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, daglig leder Espen Enoksen KORFOR, ruskonsulent Hege Tvedt

b) Tyrilikohorten 2016: en prospektiv etterundersøkelse av TSB pasienters endringer i rus og rusrelatert atferd (ASI), psykisk symptomtrykk, livskvalitet og kognitiv funksjon – prosjektpresentasjon og baselinedata.’
Forsker Mikael Sømhovd, FOU Tyrilistiftelsen

c) Kjærlighetens små soldater – om barn som pårørende i rusbehandling
Generalsekretær Marius Sjømæling, BAR

d) Recoveryprosjekt Stavanger «Veiviserprosjektet»
Spesialrådgiver Inger Kari Nerheim, Helse Stavanger og prosjektsekretær med egenerfaring Irene Midttun

 

Torsdag 15. september

Kl.09.00 – 09.45 Eventyr og virkelighet – i møte med rusavhengige!
Filmskaper og eventyrer Petter Nyquist alias Petter uteligger

Kl.09.45 – 10.15  Rusavhengiges erfaringer – en ressurs?
Førsteamanuensis Marie Smith-Solbakken, Universitetet i Stavanger

Kl.10.30 – 12.00                 Parallelle miniseminar – dette får vi til!

a) Matching til rett tid og rett sted
Forskningsrådgiver Marianne Stallvik, Kompetansesenter rus Midt-Norge St.Olav hospital HF

b) Brukerstyrte sentre – mestring i eget tempo
Leder for aktivitet og arbeid Kim Nybakken, leder for regional ressursbase Mariann Haukland, Sagatun Brukerstyrt Senter

c) Fysisk trening hjelper ruspasienter!
Stipendiat Grete Flemmen, Kompetansesenter rus Midt-Norge St.Olav hospital HF

Kl.13.00 – 13.45  Recovery for ROP pasienter; hvordan få det til og hva betyr det?
Leder Lars Lien, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP

Kl.13.45 – 14.15 Lavterskel substitusjon – hva får vi til?
Prosjektleder Jon Aksel Jacobsen, LASSO Dalsbergstien Hus

KL.14.30 – 15.00 Du skal ikke snakke om det – hvorfor er familiebehandling viktig?
Klinikksjef Leif Edgar Sivertsen, Sigma Nord

Kl.15.00 – 15.30 Nykter – om avhengighet og recovery
Forfatter, musiker og terapeut med brukererfaring Roger Karlsen, Kvinnekollektivet Arken