Finn det du leter etter i programmet under og klikk på lenken. De presentasjonene som mangler vil bli lagt ut fortløpende.

Mer enn 360 mennesker overvar konferansen i Bergen. Fagrådet vil takke for stort engasjement og gode tilbakemeldinger på dagene. Det kom inn mange svar via evalueringskjemaene. Svarene vil bli brukt til å forbedre kommende konferanser. Hver av innlederne vil også få tilbakemelding.

De fleste av innleggene ble filmet av Aktiv Media og planen var å legge de ut på Fagrådets YouTube kanal. Dessverre ble bildekvaliteten dårlig og vi jobber med å få til en løsning med lyd og stillbilder.

ONSDAG 4. OKTOBER
Kl. 10.00 - 10.10 Velkommen til Rusfeltets fagkonferanse 2017
Kirsten Frigstad, Styreleder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl. 10.10 – 10.30 Velkommen til Bergen
Erlend Horn, Byråd for sosial, bolig og inkludering Bergen kommune

Kl.10.30 – 11.00 Å sitte lenge gir ingen hvile. Betydningen av arbeid og aktivitet
Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør (NAV-direktør)

Kl.11.00 – 11.45 Å komme i arbeid – uoppnåelig for rusavhengige?
Sverre Nesvåg, Forskningsleder KORFOR

Kl.11.45 – 12.45 LUNSJ

Kl 12.45 – 13.15 Aktivitet er nøkkelen til suksess
Bente Karlsen Røstad, RIO Restart

Kl 13.15 – 13.45 Recovery og IPS i rusbehandling
Else-Marie Løberg, direktør i avdeling for rusmedisin Helse Bergen

Kl.14.00 – 14.30 Arbeid for alle
Steinar J. Olsen, adm dir Stormberg

Kl.14.30 – 15.00 På spennende reise i ukjent terreng
Pål Berger, Recovery kompetanse

Kl.15.15 – 17.00 Parallelle miniseminar
a) Over dørstokken - ut i AKTIVITET
Egil Atle Bremnes, Terje Bårdsen og Ivi Anett Medhaug, Karmøy kommune

b) Å gamble med jobben! - forebygge og håndtere dilemmaer knyttet til rus og spillproblematikk
Camilla Lynne Bakkeng, Fagansvarlig Akan kompetansesenter

c) Selvhjelpsgrupper i tett samarbeid med kommune og helseforetak - Åpen, ærlig og rusfri
Eysteinn Udberg, leder Rusettervernet i Sogn og Fjordane

d) Med tur og opplevelser som metode – Ekko fra Kilimanjaro
Signe Haukvik Haugen, prosjektleder med deltakere Frelsesarmeen avdeling Sandvika

e) Jobben i livet - om Brygga og arbeidsretta rusrehabilitering
Maria Fossum og Ann Kristin Nygård, Stavne kompetanse og arbeid KF

Kl 20.00 FESTMIDDAG – med utdeling av Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

TORSDAG 5.OKTOBER
Kl.09.00 – 09.30 Samtidig innsats fra NAV og behandlere for ungdom i rusbehandling – Fullt mulig!
Marianne Hyldmo, Fylkesmannen Sør-Trøndelag

Kl.09.30 – 10.00 Uten arbeid er rusbehandling bortkastet?
Liv Hasås daglig leder Alf AS og Bente Kuven Osland, daglig leder Klosterhagen hotell

Kl.10.15 – 1o.45 IPS - alle kan jobbe
Erik Skramstad Uthus, Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse og rus/Prosjektleder IPS Elverum NAV

Kl.10.45 – 11.15 Med tur og opplevelser som metode
Jan Schøyen, grunnlegger og ekspedisjonsleder Veien Ut

Kl.11.15 – 11.45 Hvis det ikke kvalifiserer for NAV – er det da arbeid?
Thomas Anthun Nielsen, altmuligmann gatemagasinet Megafon

Kl.11.45 – 12.45 LUNSJ

Kl.12.45 – 13.15 Treningsterapi – Aktiv vei ut av rusmiddelavhengighet
Thomas Dahl Orø, Stiftelsen Bergensklinikkene

KL.13.15 – 13.45 Musikkterapi som relasjonelt arbeid og sosial aktivitet i rusfeltet
Brynjulf Stige, GAMUT

KL.14.00 – 14.30 Fyll dagene 2017
Nils Harkestad, seksjonssjef i Velferdsetaten Oslo kommune

Kl.14.30 – 15.15 Sjef i eget liv
Ingvard Wilhelmsen, Spesialist i indremedisin og psykiatri, forfatter og driver egen klinikk for hypokondere