Opptrappingsplanen for rusfeltet - styrking eller status quo?

Velkommen til Nasjonal Høringskonferanse - Kirsten Frigstad leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Opptrappingsplanen for rusfeltet – styrking eller status quo? - Helse og omsorgsminister Bent Høie

Hvorfor enda en opptrappingsplan? - Forskningsleder Sverre Nesvåg KORFOR

Boligstrategi – gir den nye boliger til rusavhengige? - Strategidirektør Bjørn J Pedersen Husbanken (forfall pga sykdom)

Hvorfor vil ikke KS ha øremerkede midler? - Fagsjef Rune Bye KS

 

Tidlig intervensjon - et hovedsatsningsområde? - tekst- Spesialkonsulent Hilde Jeanette Løberg KoRus-Sør, Borgestadklinikken

Hva betyr opptrappingsplanen for Oslo kommune? - Direktør Lilleba Fauske Velferdsetaten Oslo kommune

Brukermedvirkning i kommunene – endelig tatt på alvor? - Erik Torjussen A-larm

Louisesgate 30 – morgendagens svar på dagens utfordringer? - Prosjektleder Jørn Færderøe Walmestad, Kirkens bymisjon

TSB – nedskjæringer i opptrapping? - Seksjonsleder Kine Haugen Sykehuset Østfold HF

Statlig tilskudd – vår mulighet til å satse? - Fagleder Frode Andvik Fjell kommune/NAV Fjell, Hordaland

Er gode intensjoner nok? - Virksomhetsleder Aino Lundberg A-senteret i Oslo