Å lage et troverdig bilde av hvordan hverdagen som innsatt er, uten dom og rulleblad, er en kunstnerisk bragd i seg selv, men å parallelt motivere andre innsatte til å modig fortelle om sin brokete historie – nei da er det bare å ta av seg hatten!

Petter i fengsel er produsert av Teddy TV i samarbeid med TV2. Serien kommer i sju episoder og hadde premiere 4. Mars.

Sekretariatet i Fagrådet var 4. Mars invitert til Filmens Hus i Oslo der Petter Nyquist hadde en gripende premiere-presentasjon.

Debatt og diskusjon er målet
Ideen til serien er Petters egen – og målet like enkelt som da han dokumenterte hvordan det var å leve i Oslos gater; å møte menneskene.
I tillegg belyser han, på samme vis som i Petter Uteligger», hvordan systemene for hjelp og straff fungerer.

Hjelper det egentlig å sitte i fengsel? Hjelper det samfunnet? Hvorfor har vi gjengangere i fengselsystemene? Hvorfor havner så mange tilbake på «scratch» kort tid etter løslatelse?

Det er viktig for Nyquist å poengtere at han ikke forsvarer de straffbare handlingene til de han møtte i fengsel.

Han peker på tungrodde mekanismer og byråkratiske ordninger og løfter med sitt blikk en krevende debatt. En debatt om menn og kvinner som følger sine egne regler. Som vi liker å høre om og mene noe om, men som vi ikke vil møte.

Det er bare å benke seg foran TV-skjermene. Det anbefales på det varmeste.