For noen er det i TSB. Fagrådet er glad for denne presiseringen og håper det tydeliggjøres i Prioriteringsveilederen for TSB. Siden veilederen kom sist lørdag har flere tunge fagmiljøer vært usikre på om pårørende fortsatt skal få hjelp i TSB eller om de skulle henvises til psykisk helsevern.