- Hvordan Petter Nyquist på mesterlig vis presenterer maktesløsheten, kjærligheten og håpet er imponerende og sterkt. I tillegg synliggjør serien samfunnets dom og hvor "lett" det er som pårørende å falle i "hjelpegrøfta" og bli en muliggjører for opprettholdelsen av rus/psykiske lidelser.

- Det er skremmende at dette er så tabubelagt å snakke om; at det er så mye skam knyttet til det å «ha oppfostret en narkoman»,

sa Petter Nyquist i et intervju med Budstikka nylig. En av de pårørende som er med i serien uttalte i første episode

-Har vi noe valg? Du griper hver dag. Det er ungene våre. Når du føler at alt av hjelpeapparat rundt svikter så har de bare oss igjen. Du bare må. Når hun ringer og er syk og sier hun ikke orker mer. Hvis vi da skulle tenke at dette orker jeg ikke – hvem skulle vi kontakta?

Blant Fagrådets medlemsvirksomheter er det mange som prioriterer tilbudet til pårørende høyt, helt i tråd med anbefalingene i Helsedirektoratets nyoppdaterte versjon av Pårørendeveilederen (januar 2017). Noen få eksempler er NKS Veiledningssenter for pårørende og Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS),  Sigma Nord, Borgestadklinikken, Bergensklinikkene, Blå Kors Poliklinikk Oslo og Tyrili som alle har lang erfaring med systematisk å gi tilbud til pårørende.

Det finnes en rekke nettressurser for pårørende og den nyeste er kanskje Stiftelsen Pårørendesenteret. Nettstedet er for voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har problemer (funksjonsnedsettelse, rus, psykiske lidelser og/eller kroppslige plager). Nettstedet har også oversikt over nettsider og organisasjoner som har barn som pårørende som sin målgruppe. Pårørendesenteret tilbyr videre et program "fra usynlig til inkludert", for ansatte i helsetjenesten i møte med pårørende. Faglig leder for faste fagtekster er psykologspesialist Kari Bøckmann. Hun har også laget videoen "Å være pårørende til en med psykisk lidelse".

Fagrådet håper at dokumentarserien til Petter Nyquist og den oppdaterte veilederen vil gi støtte for fortsatt prioritering av pårørende i hjelpeapparatet. - Som ressurspersoner, men også som mottakere av hjelp for sin egen del, i møte med (årelang) frustrasjon, redsel og bekymringer. I Helsedirektoratets Prioriteringsveileder (2015) er pårørende tatt ut som "tilstandsgruppe". Helsedirektoratet har imidlertid presisert i flere sammenhenger at pårørendepasienter fortsatt har rett til behandling og kan nyte godt av all den kunnskapen som behandlingsinstitusjonene i rusfeltet har.