Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo har vært i drift i 12 år. Frelsesarmeen utarbeidet i 2002 rapporten «Det verste er å skrive dem ut – til gata» i samarbeid med Diakonhjemmets høyskolesenter. Den ga en skremmende beskrivelse av gatefolkets helsesituasjon. I 2004 åpnet Gatehospitalet for å imøtekomme det dokumenterte behovet for et avansert og gatenært helsetilbud som ikke ivaretas av øvrig helsetjeneste – et samarbeid mellom Frelsesarmeen og det offentlige.

Gatehospitalet er driftet gjennom tilskudd fra staten, og har en herreavdeling med ni sengeplasser og en kvinneavdeling med åtte sengeplasser.
Gatehospitalet skal fylle behov for medisinsk døgnpleie:
-ved langvarig sykdom der det ikke trengs sykehusinnleggelse
-ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps
-før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende

12 års drift med ansatte som har stort engasjement og god kompetanse viser et behov for å utvide virksomheten. 8. august 2016 åpner Gatehospitalet i Oslo en ny avdeling, fortalte nestleder i Gatehospitalet Linn Råmunddal til Fagrådets styre og sekretariat da vi besøkte Gatehospitalet 19. mai. Den nye avdelingen med sju plasser er en utvidelse av eksisterende tilbud ved Gatehospitalet, men tre av plassene er øremerket palliasjon. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og symptomer står sentralt sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.

Erfaringen fra Oslo har gitt Frelsesarmeen oppdrag i å etablere et gatehospital i Bergen. Det arbeidet har allerede startet.

Bildet: Styremedlem i Fagrådet og regionleder for Frelsesarmeen region øst Frode Woldsund og nestleder ved Gatehospitalet Linn Råmunddal