Filmen ligger på YouTube og Terje Simonsen håper at den vil skape engasjement og diskusjoner i alt fra ungdomsskole til profesjonsutdanninger. Planen videre er å utvikle en enkel tilleggsmodul som kan benyttes forebyggende av lærere på ulike klassetrinn.

Filmen visualiserer enkelt uheldige effekter av rusmiddelbruk ved å bruke kulene i et flipperspill som analogi. Kulene illustrerer hvordan signalsubstanser i hjernen skaper kommunikasjon mellom nerveceller og hva som skjer når kulene kommer i stadig større antall. Hensikten med filmen er å skape oppmerksomhet rundt de uheldige konsekvensene av rusmiddelmisbruk og dermed hindre noen i å utvikle avhengighet sier Simonsen.

Terje Simonsen jobber til daglig ved Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN Åsgård. Han er opptatt av etiske utfordringer knyttet til avhengighet og ønsker å fremme kunnskap rundt hva som faktisk skjer når et menneske blir avhengig av et rusmiddel. Han vektlegger eksempelvis  hvordan opplevelser lagres i nevronale nettverk i hjernen og på den måten kan påvirke atferd. Konkret kan traumatiske opplevelser gi alvorlige konsekvenser for psykisk helse og prege atferden i stor grad sier han.

"Rusmiddelavhengighet i et biopsykososiokulturelt perspektiv" er tittelen på Terje Simonsen sitt innlegg på rusfagkonferansen!