Selv om det stilles spørsmålstegn med rapporteringen fra en del av landene som er med i undersøkelsen er det ingen tvil om at Norge har for mange dødsfall. Antallet ligger på 260 mennesker pr år. Årsakene til de mange dødsfallene i Norge knyttes ofte til en stor andel injiserende brukere.

Fagrådet har i flere år krevd at det handles for å redusere antall dødsfall. Det må handles både på kort og lang sikt. Det er ingen tvil om at det må handles på kort sikt og selv om mange tiltak for å redusere antall overdosedødsfall er omstridt bør det kunne diskuteres på en pragmatisk måte. Flere av partiene på Stortinget har kommet med konkrete forslag til endring. Er det noen av disse tiltakene som bør prøves? SV har fremmet forslag som du kan lese her...

I 2014 ble nasjonal overdosestrategi lansert av Helse og omsorgsminister Bent Høie, strategien kan du lese her....  Det vil alltid ta tid før en kan se om en ny strategi virker og det finnes flere gode tiltak i strategien. Men hvor lenge kan samfunnet akseptere at minst 260 mennesker dør årlig av en overdose uten at det skjer en massiv mobilisering?

Hva sier du, hva må eller kan gjøres på kort sikt?

EMCDDAs rapport kan du lese her...