Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu – er camping og container godt nok?

Arrangementet med denne tittelen var arrangementet som i år samlet aller flest i teltet (125 gjester) og aller flest foran skjermen (1600 visninger så langt).

Det var vårt eget nettverk av bruker- og pårørendeorgansiasjoner som stod bak det populære arrangementet. 

Petter Nyquist viste utdrag fra den nye TV-serien «Petter – der ingen vil bo», som har premiere denne høsten på TV2. 

Det var ingen tvil om at engasjementet var sterkt både blant tilhørere og deltagere i panelet. Konklusjonen etter arrangementet er at nettverket vil fortsette og jobbe med flere av poengene som ble diskutert. 

Du kan fortsatt få med deg arrangementet ved å klikke her eller å se det på vår Facebook-side @rusfeltet

Se opptak av alle arrangementene fra Åpen Russcene

Om du ikke fikk med deg bredden av arrangementene på Åpen Russcene har du fortsatt en mulighet til å se opptakene fra streaming:

Barn bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?
Arrangør: Fattignettverket

Psykisk uhelse i norske fengsler
Arrangør: Back in the ring

Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?
- Hva sier ekspertene?

Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR), Mental Helse, Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening

Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?
Arrangør: De brukerstyrte senterne

Huset- brukerstyrt møteplass for rusavhengige!
Arrangører: proLAR Nett, FHN og A-larm

Den våte generasjonen - med vin og medisin blir du fin, eller? 
Arrangører: A-larm, Ivareta, BaR Barn av rusmisbrukere, NSFs fagruppe SPOR og Rusfeltets hovedorganisasjon

Hva skjer når aksepten for rusmidler øker? 
Arrangører: Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og Rusfeltets hovedorganisasjon

Matrise for rusfeltet og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant unge i Oslo 
Arrangør: Velferdsetaten Oslo kommune

Når blir en bolig et hjem? 
Arrangør: Frelsesarmeens rusomsorg 

Forebygging, hva er god forebygging? 
Arrangør: RIO

Folk og røvere i Oslo by 
Arrangør: Wayback