Brukerorganisasjonen proLAR er av og for pasienter i LAR. proLAR ble etablert i 2007 og har som mål å styrke brukerkompetansen og bidra til større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge.

proLAR mottok 1032 svar på brukerundersøkelsen som er den første i sitt slag i Norden - med et nasjonalt utvalg. Utvalget reflekterer den nasjonale pasientpopulasjonen i LAR slik den har blitt beskrevet i de nasjonale statusrapportene for LAR.

Hovedfunnene viser blant annet at:
- folk alt i alt ser LAR som noe positivt som har bidratt til forbedret livskvalitet
- flere er misfornøyde med oppfølging av NAV
- Mange sliter med ensomhet. Få fritidsaktiviteter og liten tilknytning til arbeidsmarkedet
- Mange ønsker større brukermedvirkning når det gjelder smertebehandling og hensyn ved urinprøver
- Middelaldrende menn med mellomlang erfaring i LAR rapporter de største problemene knyttet til lav brukermedvirkning og risikofylt atferd

Denne siste gruppa bør få ekstra oppmerksomhet fra behandlingsapparatet skriver proLAR i sin rapport.