Dagens Næringsliv forteller at «Tre av selskapene har cannabis som sin hovedvirksomhet, og siden nyttår har Oljefondet på papiret tjent over 380 millioner kroner på disse tre aksjene alene».

I løpet av 2018 investerte Statens Pensjonsfond Utland, Oljefondet, rundt 910 millioner kroner i disse fem selskapene. De samme aksjene er i dag verdt rundt 1,36 milliarder kroner. En fortjeneste på 446 millioner i løpet av få måneder.
Dagens Næringsliv

Flere aktører har kritisert investeringene og krever at regelverket for hvilke selskaper Oljefondet kan investere i, må revideres.

Hovedpoenget i kritikken er at helseskader ved cannabisbruk kan sammenlignes med nikotinbruk. Etter dagens regelverk har ikke Oljefondet anledning til å investere i selskaper som driver tobakkproduksjon - av etiske grunner. Regelverket sier at selskaper som produserer tobakk, visse typer kull, våpen som landminer, atomvåpen og klasevåpen er utelukket på bakgrunn av produktkriteriet i de etiske motiverte retningslinjene.

Ifølge Dagens Næringsliv har Oljefondets forvaltere diskutert de etiske vurderingene rundt investeringene i cannabis-aksjer med Etikkrådet.

– Spørsmålet om cannabis-relaterte selskaper er relativt nytt, og det er utfordringer knyttet til å definere hvilke selskaper som omfattes. Det er en ny sektor som vi for første gang begynte å se på i fjor, sier kommunikasjonsjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management (NBIM) til Dagens Næringsliv.

Fagrådet vil bidra til å gjøre dette kjent for rusfeltet ettersom meningene og holdningene til cannabis i utgangspunktet er motsetningsfylte. I dette tilfellet har Oljefondet valgt å investere betydelige beløp - og får i tillegg et betydelig utbytte - av en industri spesialisert på utvikling og kommersialisering av medisinsk marihuana. Det er lett å falle for fristelsen til å blande inn pågående diskusjoner om avkriminalisering og legalisering av cannabis. I våre øyne er dette en annen diskusjon. Her handler det om hvilke grunnleggende verdier Oljefondet skal være fundert på og om norske myndigheter ønsker at Oljefondets betydelige verdier skal være etisk etterrettelige. De etiske diskusjonene er ofte mer krevende i situasjoner der pengenes makt er stor.