TVIL er en årlig, tverrfaglig arena der nettopp tvilen og oppgjøret med skråsikkerheten er metoden som preger programmet. TVIL2016 belyste begrepene 'verdi' og 'verdighet' i  hverdag og i samfunnsliv. Det er første gang Fagrådet har vært med som medarrangør for konferansen.

Hvert år har TVILsdagene et eget TVILsforedrag som i år ble holdt av fredsforsker og filosof Henrik Syse (bildet). Syse vektla dilemmaene som ligger i å leve i spenningen og balansegangen mellom blant annet frihet og ansvar, markedsverdi og menneskelig verdi, individuelle rettigheter og fellesskap. Han understreket at en del av modningsprosessen for mennesker nettopp er evnen til å tolerere ambivalens, tørre å stå for noe samtidig som vi inkluderer hverandre i nysgjerrighet og respekt.

Mange mennesker lever i kjelleren av sine liv, - selv om det er ledig plass i de øverste etasjene hvor det er både lys og utsyn - sa TVILsforfatter Vigdis Hjorth i samtale med redaktør og forfatter Alf van der Hagen.

Tidligere på dagen hadde generalsekretær i Barn av rusmisbrukere Marius Sjømæling og psykiater Anne Kristine Bergem snakket om barn som pårørende/ barn i for store sko. Bergem slo fast at vi trenger å forandre noen ordtak. Av skade blir man skadet sa Bergem. Klok blir man først hvis man får veiledning, støtte og hjelp. Vigdis Hjorth plukket opp denne tråden og sa at det er hardt arbeid å omgjøre skade til klokskap. Hun påpekte også hvordan skader i nære relasjoner gjerne befester seg fordi en ikke "orker fred" etter år med ugjerninger og "krig". Vi blir ufrivillig eller frivillig fanger av egne eller andres ugjerninger, sa hun. Vil du tåle fred når identiteten din er knyttet til krig?

Som flere andre stemmer i rusfeltet beskrev Vigdis Hjorth skam knyttet til eget alkoholbruk og konsekvenser i forhold til egne barn, fyllekjøring og fengselsstraff. Du skal ta dine egne opplevelser på alvor og sette ord på dem sa Hjorth - Det er det bare du som kan gjøre! En må være modig fortsatte hun - Jeg burde slutte å drikke - det ville vært modig- men det gjør jeg ikke -jeg trenger det.

Det umulige er utrolig sexy var ett av konseptkunstner Lars Rambergs utsagn. Den romslige og intelligente tvilen burde få mer plass!! Ramberg har base i Berlin i viste eksempler på flere av sine prosjekter der tvilen ofte har vært en drivkraft. Hans internasjonale gjennombrudd i 2005 var nettopp med tvilen som utgangspunkt, da han transformerte DDRs forlatte parlamentsbygg til Palais des Zweifels - tvilens palass.

Marthe Valle berørte mange med sine sterke tekster, vakre musikk og sitt engasjement for det palestinske folk, båtflyktninger og vårt solidaritetsansvar. Men også sine eksempler på hvordan vi lar oss påvirke av "anti-age" kampanjer - en megaindustri som bygger opp vår angst og skam for det åpenbart naturlige; å bli eldre. Hun illustrerte poenget mesterlig med et forsidebilde fra bladet Henne.

Jeg er ikke innvandrer, men medvandrer sa sykepleier Safia Abdi Haase, - og jeg er ferdig vandret! Hennes utrettelige kamp mot vold mot kvinner har gitt henne St. Olavs orden. Hun deler volden inn i fire kategorier; vold i nære relasjoner, vold i krig, trafficking og kjønnslemlestelse. Hennes historier og beskrivelser vil deltakerne sent glemme.

TVIL2017 arrangeres i København 6.-8. september

Les mer om TVIL på www.tvil.no