Mange spente ansatte og ledere i ulike rusinstitusjoner har ventet i spenning siden begynnelsen av mars. 6.mars var fristen for innlevering av tilbud i det pågående anbudet om rusbehandling i Helse Sør-Øst.

Mens ansatte og ledere har ventet har byråkratene i Helse Sør-Øst lest, vurdert og rangert en rekke innleverte tilbud. RHO er ikke kjent med hvor mange skriftlig tilbud som er levert inn, men anslår rundt 30.

En liten presisering, ansatte og ledere i de ulike rusinstitusjonene har også arbeidet i perioden fra mars til nå. Men i tillegg til å arbeide har de ventet...

Tentativ fremdriftsplan

5.juni kom det ut informasjon fra Helse Sør-Øst med en tentativ fremdriftsplan. En fremdriftsplan som ikke er bindende for Helse Sør-Øst.

Milepælsplan 

Dato 

Første forhandlingsrunde

Juni 2024

Andre forhandlingsrunde

Uke 33/34 – uke 35/36

Tildelingsbeslutning meddeles 

September 2024 

Kontraktsinngåelse / signering rammeavtale og første ytelsesavtale 

September/Oktober 2024 

Kontraktsoppstartstidspunktet 

01.01.2025 

Planen er ikke vesentlig endret fra den opprinnelig, men da skulle forhandlingene foregå i perioden april-juni. Nå strekker forhandlingene seg ut august. Planen er fortsatt at avtaler skal inngås i september med oppstart 1.1.2025.