Det nye designet ble presentert for Fagrådets medlemmer på årsmøte 26. april.

Fagrådet -Rusfeltets hovedorganisasjon er den største medlemsorganisasjonen på rusfeltet med hele 126 medlemmer som igjen representerer nærmere 200 virksomheter og organisasjoner med over 3500 ansatte. Vi representerer bredden av tjenester både faglig og politisk.

Fagrådet er en engasjert aktør i å synliggjøre rusfaglige spørsmål, utvikling og ruspolitiske utfordringer. Vi arrangerer faste møteplasser gjennom året som bidrag til dette arbeidet.

Vi engasjerer oss i prosjekter og kompetansenettverk og bidrar med undervisning, rapporter, høringsuttalelser, kronikker og artikler.

Vi ser fram til å fortsette arbeidet under vår nye logo: