Nå er årsmeldingen for 2020/2021 publisert og du kan enkelt bla deg fram til det du lurer på. (PDF, 1MB)

Årsmøtet 4. mai vil få presentert Fagrådets årsmelding for perioden 19. mars 2021 til 18. mars 2022. Meldingen er publisert på vår nettside, i likhet med tidligere årsmeldinger. 

Utgangspunktet for arbeidet er Arbeidsplanen som årsmøtet vedtar og den langsiktige strategien styret har vedtatt.

Noen hovedpunkter er; urovekkende overdosetall, økt søkelys på menneskerettigheter og diskriminering overfor mennesker med rusproblemer, Stortingets nedstemming av rusreformen, ny regjering med ny ruspolitikk, markeringen av vårt 30 års jubileum og en rekke innsatser knyttet til prosjekter, bistand til medlemmer, deltagelse i fagnettverk, koordinering av bruker- og pårørendenettverket, produksjon av 215 nettsaker, seks høringsuttalelser og etablering av ny gratis e-læringsportal

Klikk her for å se nærmere på årsmeldingen. (PDF, 1MB)