Vold på gata
Oddrun Midtbø har tatt for seg en rapport fra 24SJU om vold på gata i Oslo.  I en ny rapport forteller mennesker som sjelden blir hørt, om opplevelser med vold i hverdagen. Vold fra sine egne, politiet, hjelpeapparatet eller ungdomsgrupper.

Vi gjør ikke noe med årsakene
Skribent Silje Mack skriver at vi behandler symptomene, men gjør ingenting med årsaken til hvorfor folk ruser seg. Hun mener Nederland, i større grad enn Portugal, er et land å se nærmere på.

Uryddig helsepolemikk 
Ole Hope er administrerende direktør ved Bergensklinikken og har sett seg lei på en uryddig helsepolemikk hvor privat helsevesen brukes uten å skille mellom ideelle, frivillige og kommersielle aktører. Diskusjonene under valgkampen 2017 var et godt eksempel på dette.

Rus & Samfunn
Nettsiden rus.no har i flere år vært knyttet til tidsskriftet Rus&Samfunn. Fagrådet overtok eierskapet i 2017 og har nå gitt nettsiden nytt design. Rus.no vil fortsatt være en kunnskapskilde der en kan finne kronikker, fagartikler og aktuelle saker.

Redaksjonen er per i dag fremdeles sekretariatet i Fagrådet. På sikt ønsker vi å knytte til oss en nettredaktør som kan sørge for at nettsiden blir uavhengig av Fagrådets sekretariat.