Finnmarkskollektivet er tilbake som medlem etter at de i 2012 ikke nådde opp i anbudsrunden i Helse Nord og driften ble avviklet sommeren 2013. I oktober 2014 ble kollektivet formelt startet opp igjen etter at de fikk 10 plasser som resultat av de 200 nye plassene som ble etablert i hele landet. Helse Nord fikk totalt 25 plasser og Fossumkollektivets nye avdeling i Valnesfjord fikk 15 plasser. Finnmarkskollektivet holder til i Alta kommune og har også gjeninnsatt tidligere leder Trude Rød som daglig leder. Finnmarkskollektivet har en medleverordning. Fagrådet ønsker Finnmarkskollektivet tilbake som medlem og ser frem til mer samarbeid,

Siste nyinnmeldt er Atrop støtte og ettervernsenter  i Kristiansand. Organisasjonen ATROP er en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud til enkeltmennesker og familier som har opplevd: seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser eller er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter ble etablert høsten 2010 fordi de ansatte gjennom egne erfaringer med rusavhengighet, psykisk uhelse, vold og overgrepsproblematikk, og med bakgrunn i yrkeserfaringer i det offentlige, opplever at det er ett stort behov for et supplement til helsevesen, skolevesen og barnevern.Atrop erfarer at det er behov for å tilføre et fellesskap hvor verdiene som ligger i gjenkjennelser, delinger, tilhørighet, samhold, støtte, inkludering, emopwerment og likeverd får råde. Jorun Marie Kveldro  er initiativtaker og leder. Fagrådet ønsker Atrop Støtte- og ettervernsenter velkommen som medlem og dra nytte av de erfaringene som gjøres der.