Men først og fremst er det en film om å være pårørende til en rusavhengig, og det evige håpet om å få skikk på livet. Filmen hadde premiere 16.mars og har fått mye oppmerksomhet.

Fredag 23.mars satte regjeringen ned NOU utvalget som skal l forberede gjennomføringen av rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan dette skal gjennomføres i Norge, og foreslå nødvendige lovendringer. Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika skal flyttes fra justis- til helsesektoren.  Pårørende og ansatt i et oppsøkende team, Gudrun Wiik Larsen, har skrevet en kronikk hvor hun uttrykker sin skepsis til reformen. Hun spør om avkriminaliseringen sender ut feil signaler.

Les mer som dette på rus.no