Rus.no vil fortsatt være en kunnskapskilde der en kan finne kronikker, fagartikler og aktuelle saker.

Vil tilstrebe uavhengighet
Av økonomiske årsaker er redaksjonen av nettsiden per i dag sekretariatet i Fagrådet. På sikt ønsker vi å knytte til oss en nettredaktør som kan sørge for at nettsiden fullt ut følger redaktørplakaten. I løpet av første halvår 2018 vil det etableres et redaksjonsråd for rus.no.

I mellomtiden vil vi prøve å tilstrebe uavhengighet og knytte kontakter med uavhengige journalister, en bredde av folk fra rusfeltet og overlappende fagfelt. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill, forslag eller på andre måter ønsker å bidra.

Flere nye artikler på rus.no
Av nye artikler som er publisert i dag finner vi skribentene:
- fagsjef i byrådsavdelingen Oslo kommune og professor Høgskolen Sør-Øst Norge, Stian Biong.
- brukerrepresentant for proLAR, Trond-Arne Ausdal. 
- journaliststudent i San Diego/Stavanger, Joacim Mjøen.
- Frilansjournalist og tidligere redaktør i Rus&Samfunn, Astrid Renland.
- leder i Tyrilistiftelsen, Ulf Jansen.

Den nye nettsiden kan du klikke deg til her..