En rekke kommuner har allerede etablert psykologtjeneste. Innen 2020 vil det være lovkrav om psykologkompetanse i kommunene.

Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet. Ett av regjeringens sentrale virkemidler for å møte utfordringene innen psykisk helse, rus samt vold- og traumefeltet er å styrke kvalitet og kompetanse i kommunene. En av flere satsinger for å oppnå dette har vært å stimulere til flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært en markant økning i antall psykologstillinger de siste tre årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. Det er derfor behov for å videreføre tilskuddsordningen for å sikre at rekrutteringstempoet øker og at kommunale psykologtilbud blir tilgjengelige over hele landet ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse.