Innenfor TSB er veilederen kun sendt til de offentlige helseforetakene samt de private Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ingen brukerorganisasjoner innenfor TSB har fått denne til høring, heller ikke Fagrådet -  Rusfeltets hovedorganisasjon. Det er oppsiktsvekkende da regjeringen nå sier de bygger pasientene helsetjeneste og ikke systemets at ingen brukerorganisasjoner på rusfeltet har fått dette til høring.

Fagrådet oppfordrer alle medlemmene til å se på veilederen da blant annet pårørendes rettigheter er utelatt. Det er gjort flere andre endringer som også er verdt å merke seg. Fagrådet vil avgi høringsuttalelse, men siden vi ikke er blitt gjort med dette før de siste dagene, får vi ikke ferdig vårt svar før i morgen.

Flere har de siste dagene uttalt seg kritisk til deler av veilederen særlig dette med at pårørendes pasientrettigheter fjernes fra TSB og de henvises til psykiatrien. Det innebærer at institusjoner som har lang og høykompetent erfaring i behandling av pårørende ikke lenger vil kunne behandle dem.

Prioriteringsveilederen for TSB er sendt ut sammen med 32 andre nasjonale prioriteringsveiledere.