Nå har Helsedirektoratet i samarbeid med helsetjenesten, brukerorganisasjonene og Folkehelseinstituttet utarbeidet en plan for å nå målsetningene i regjeringens reviderte nasjonale strategi mot hepatitter. Målet er å utrydde viruset i Norge.

Landets kommuner, helseforetak og fylkesmennene har fått informasjon, ansvar og konkrete oppgaver.

Revidert strategi med nullvisjon
Regjeringen lanserte høsten 2018 en nasjonal strategi mot hepatitter, med mål om å redusere forekomsten av hepatitt C med nitti prosent i hele landet innen 2023. Nå starter informasjonsarbeidet for å få personer i målgruppen til å gå og teste seg. I spissen for arbeidet står folkehelseminister Sylvi Listhaug og helseminister Bent Høie.

- For å nå målsetningen om å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem må vi finne dem som er smittet og starte behandling, sier helseminister Bent Høie på regjeringens nettside. - For å få til dette må vi spille på lag. Helseforetak og kommuner må i fellesskap planlegge hvordan de konkret kan jobbe sammen for sikre at de som behandles mot hepatitt C ikke smittes på nytt.

Billigere medisiner
Fra 1. februar i år fikk alle personer smittet av hepatitt C, anledning til å få behandling. Tidligere har mange blitt avvist på grunn av høye medisinpriser. Etter at staten forhandlet seg fram til rabatter på legemidler mot hepatitt C, har antallet som blir behandlet økt betraktelig.

De svært gode resultatene viser at etter 12 ukers behandling blir 95 prosent friske.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig. Hepatitt C er et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av skrumplever, leversvikt og primær leverkreft.
Regjeringen.no

I et brev til alle kommunene i april minnet Helsedirektoratet om at det er kommunenes ansvar å sørge for enkel tilgang til komplett brukerutstyr. I tillegg til god tilgang til behandling av hepatitt C er tilgang til rent brukerutstyr, legemiddelassistert rehabilitering og god informasjon de mest forebyggende tiltakene mot hepatitt C-smitte.

Hvem bør undersøkes for hepatitt C?
Klikk her og se oversikten på helsenorge.no

Plan med faglige råd
Implementeringsplanen er utarbeidet som nasjonale faglige råd - for å sikre riktig prioritering og kvalitet i helsetjenestene. Rådene er delt inn i ti kapitler, der ett eksempel er kapittel seks som beskriver hvordan de regionale helseforetakene skal sørge for diagnostikk og behandling:

  • De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til samarbeid for å sikre at flest mulig personer som injiserer rusmidler tilbys test og at de med kronisk hepatitt C tilbys behandling.
  • Helseforetakene bør ha et tilstrekkelig antall leger som er enkelt og raskt tilgjengelig for primærhelsetjenesten og fastlegene. Spesialistene skal gi faglige råd, vurdere enkeltpasienter, forskrive H-resepter over telefon eller poliklinisk.
  • Helseforetakene bør legge til rette for elastografi som et ambulant tilbud for de pasientene som ikke kan nås på annen måte.
  • Helseforetakene bør sørge for at innsatte så langt som mulig kan få gjennomføre behandlingen mens de sitter i fengsel og bør prioritere innsatte med korte dommer.

Les resten av rådene ved å klikke her

Leverbetennelse som følge av hepatittinfeksjon er et globalt helseproblem. WHOs visjon for hepatittområdet er: «En verden der det ikke skjer smitte av hepatitt og alle har tilgang til trygg og effektiv behandling». Som ledd i det globale arbeidet vedtok Verdens helseforsamling (WHA) i 2014 en resolusjon som oppfordrer alle land om å utarbeide nasjonale strategier for bekjempelse av hepatitt.

Med ny strategi og konkret implementeringsplan er regjeringen endelig i tråd med Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin visjon og WHA sin resolusjon. Fagrådet gratulerer regjeringen og ikke minst pasientgruppa med de gode nyhetene.

Les mer:
Vi ble hørt – ny nasjonal strategi mot hepatitter!

Hepc.no