Mål om å eliminere viruset i Norge
Organisasjonene har i flere år informert folk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og andre personer med rusproblemer, om hvor viktig det er å få avklart hvorvidt en er smittet av hepatitt C viruset. De har laget brosjyrer, hatt kurs, deltatt i en nasjonal strategigruppe og sammen med Fagrådet og alle brukerorganisasjonene på rusfeltet, påvirket til økt politisk oppmerksomhet om viruset. I tråd med Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker både organisasjonene og en bredde av fagfolk en målsetning om å eliminere viruset i Norge innen 2030.

For å hindre HCV- smitte, er det spesielt viktig at de som injiserer stoff får behandling, og at brukere får informasjon om at de aldri må bruke sprøyte eller sprøyteutstyr (filter, kokekar, vann og annet) som tidligere er brukt av andre.

I Norge regner man med at det er et sted mellom 20 og 30.000 mennesker som er smittet av hepatitt C. Av disse igjen er cirka 70-80 % syke og har det vi kaller en kronisk hepatitt C-infeksjon.

De fleste smittede har blitt det gjennom bruk av illegale rusmidler, spesielt med bruk av sprøyte, og det antas at 80 % av alle som injiserer illegale rusmidler på et tidspunkt har vært smittet av hepatitt C.

I tillegg er det en økende trend at det meldes inn flere og flere tilfeller av smitte som har skjedd gjennom tatovering og menn som har hatt sex med menn.(MSM)
www.hepc.no

Informerer om sykdommen, skader, behandling, smittemåter og tester
Nettsiden ønsker å være en en side for alle som lever med hepatitt C viruset og som trenger oppdatert informasjon, råd og veiledning. Målet er at folk skal finne all den informasjon de trenger samlet på nettsiden. Nettsiden er også knyttet til en Facebook-side; Hep C - Norge.

Dersom folk ikke finner svar på det de lurer på har nettsiden et tilbud om at folk kan sende spørsmålene sine direkte til Dr. professor Tore Gutteberg ved Universitetet i Nord Norge. Tore Gutteberg har i mange år hatt et brennende engasjement for mennesker som er smittet av hepatitt C og HIV.

Hepatitt C består av mange undervarianter/genotyper
Netttsiden informere om hvor mange varianter hepatitt C kan opptre i. De ulike genotypene har små forskjeller i sitt DNA. I dag opererer vi i all hovedsak med 6 genotyper og cirka 30 undertyper.  I Norge har cirka halvparten av de smittede genotype 3 og fire av ti har genotype 1. Noen få pasienter har genotype 2, 4, 5 og 6.

Ny og bedre behandling
Mange personer med hepatitt C har de siste årene fått ny og bedre behandling med direktevirkende antivirale legemidler (Direct Acting Antivirals, DAA). På åtte til tolv uker vil nesten alle (95-98 %) bli friske. Bivirkningene er få.

Ved HCV-smitte får alle en akutt infeksjon, men hos de fleste gir denne svært lite symptomer slik at man ikke merker at man er smittet. Hos omtrent ¼ av pasientene blir HCV-virus borte uten behandling. Det skjer i så fall i løpet av de første seks månedene. Det er sjelden akutt hepatitt C blir behandlet. Hvis det skal gjøres, vil man bruke moderne direktevirkende antivirale legemidler (DAA).
www.hepc.no

Dessverre har det på grunn av høy pris på medisinene, vært restriksjoner på hvem som har fått tilbud om behandling. Fra 2017 ble prisene lavere knyttet til genotype 1 og personer med denne virustypen fikk rask behandling. Kravet til de andre pasientene har vært at de skulle vente til større leverskade ble påvist, noe som kan ta flere tiår.

Tidligere ble hepatitt C behandlet med interferon. Den nye DAA-behandlingen overgår den gamle behandlingen med interferon på alle områder:

  • Langt bedre prognose – nesten alle blir friske etter behandling med de nye DAA-medisinene
  • Kortere behandlingstid – de fleste klarer seg med en 8–12 uker lang kur
  • Få, om noen, bivirkninger
  • Innebærer ingen injeksjoner – all behandling med DAA skjer i form av tabletter, for mange én tablett daglig.

Ulike genotyper krever ulike former for DAA-behandling. Dersom det er påvist skrumplever, vil det i noen tilfeller være aktuelt å supplere DAA med medikamentet ribavirin.

Alle med hepatitt C vil med stor sannsynlighet få tilbud om behandling i 2018
Med økt press på både politikere og industrien har prisene blitt lavere, og DAA-behandling vil fra februar 2018 med stor sannsynlighet være et tilbud til alle, uansett leverskade/genotype.

Les mer på hepc.no