Manualen er et resultat av et forskningsprosjekt om pengespill der en har sett på pengespillavhengighet og hjelp via kognitiv atferdsterapi. Manualen er utviklet av forskningsdirektør Arvid Skutle og dr. psychol. og psykologspesialist Eli Torild Hellandsjø Bu.

Ofte mange tilleggslidelser
Pengespillmarkedet er under stadig endring, med stadige nye pengespill og mange utenlandsbaserte aktører med pågående markedsføring. Bergensklinikkene hadde i 2015 mer enn 50 nye avhengige pengespillere i behandling. Utover avhengighet til pengespill og stor gjeldsbyrde hadde flere tilleggslidelser i form av rusproblemer og psykiske lidelser. Bergensklinikkene fant at i motsetning til tidligere, da «slotmaskinene» på supermarkedene dominerte og mange av spillerne var pensjonister, at de fleste av dagens pasienter er i jobb med etablert familie. Pengespilling er i dag bare et tastetrykk unna på PC’en, og kredittkortene blir flittig brukt.

Dette skaper nye utfordringer for behandlingen og folk trenger oppdaterte behandlingsprogram som er bedre tilpasset de nye utfordringene.

Flere mål med manualen
Manualen er en nytt behandlingsprogram basert på kognitiv atferdsterapi
- Manualen skal innhente kunnskap om betydningen av oppfølging 1 måned etter avsluttet hovedprogram
- Manualen skal formidle  kompetanse via kompetansesenter rus til helsearbeidere med behandlingsansvar for denne pasientgruppen

Pågående reklame
-Reklame for spillene i media er pågående, noen har talt mer enn 60 reklameinnslag i timen. Neste spill er bare et tastetrykk unna, ofte med startbonus, skriver Skutle og Hellansjø Bu i Bergens Tidende denne uken. -Ikke helt enkelt å balansere dette for spilleren, som stadig blir minnet om potensielle vinnermuligheter. Man kan nesten ikke se et TV-program uten å bli påminnet om dette, statskanalene er intet unntak.

Når spillerne søker behandling er de gjerne i krise, de har mange års spilling og fortielser bak seg - selvklandrende, skamfulle og deprimerte.

-Pengespillavhengighet har gått fra å være et personlig problem til et familieproblem. Fallhøyden er stor for etablerte mennesker som setter seg og sin familie i en situasjon der de taper nesten alt de eier på grunn av dette. I vår egen studie av overgangen fra kjøpesenterautomater til hjemmespilling hadde omtrent en fjerdedel av de spilleavhengige forsøkt å ta sitt eget liv. Det er uvanlig høyt antall sammenlignet med befolkningen for øvrig.
Skutle, Hellansjø Bø

Kognitiv atferdterapi som tilnærming
Kognitiv atferdsterapi er kunnskapsbasert behandling av spilleavhengighet, en behandlingsform som også er sentral i behandlingen av rusmiddelavhengighet. Pasientene får et helhetlig tilbud der alt fra håndtering av gjeldsproblemer, familiesituasjonen, psykiske plager til eventuelle rusproblemer blir kartlagt og tatt tak i.

Kognitiv atferdsterapi inneholder mange behandlingspunkter, men spesielt viktig er utfordringen av spillerens tenkning rundt vinnersjanser. Målet er, sammen med pasienten, å utvikle mer rasjonelle tanker omkring dette. - Det er viktig å forstå at i de aller fleste spill kommer gevinster mer av hell enn ferdighet. Det er ikke mulig å kontrollere eller forutsi gevinster i spill, da spillet er programmert basert på et tilfeldig gevinstsystem, skriver Skutle og Hellansjø Bu i Bergens Tidende. - I lykkerus har man lett for å glemme tapene.

Mange tilbud om hjelp i Norge
I tillegg til den nye manualen finnes mange tilbud om hjelp for spilleavhengige i Norge. Spillkontroll.no er en av nettsidene som gir tilbud om selvhjelpsprogram og informasjon til både spillere og pårørende.

Test deg selv for spilleavhengighet
Om du ønsker å teste dine egne spillvaner kan du fylle ut et "test deg selv skjema" der du kan få en tilbakemelding på spilleatferden din

Hjelpelinjen for spilleavhengige 800 800 40 er en anonym tjeneste som har som målsetning å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp, blant annet behandling og samle informasjon om spilleavhengighet.

Fjernbasert behandling for spilleavhengige er et tre-måneders program bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og ukentlige telefonsamtaler. Telefonsamtalene vil finne sted på dagtid, til en fast dag og tid i uken - etter avtale. Begge tjenestene er lokalisert i Sykehuset Innlandet.

I prioriteringsveilederen - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er det en egen tabell for spilleavhengighet. Oversikten viser aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og veiledende frister for start av behandling. I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er kognitiv atferdsterapi foreslått behandlingstilnærming. Den nye behandlingsmanualen fra Bergensklinikkene er med andre ord i tråd med anbefalt tilnærming.

Behandlingssteder finner du på velgbehandlingssted.no som er en del av helsenorge.no.