Økning i overdosedødsfall
Narkotika er fortsatt en betydelig utfordring. Over 93 millioner europeere har prøvd illegale rusmidler. Antall overdosedødsfall fortsetter å stige for tredje år på rad. Det er anslått at Europa i 2015 (28 EU-land, Tyrkia og Norge) til sammen hadde 8 441 overdosedødsfall. Overdosene er hovedsakelig relatert til heroin og andre opioider, noe som er en økning på seks prosent i forhold til anslagsvis 7 950 overdosedødsfall i de 30 landene i 2014.

Tiltak for å forebygge overdoser
Blant tiltakene for å forebygge overdoser i Europa finner vi brukerrom/sprøyterom med tilsyn og tilbud om nalokson til hjemmebruk (motgift ved opioidoverdose) til opioidbrukere, deres omgangskrets og familier. Brukerrom/sprøyterom er nå tilgjengelig i seks EU-land og Norge. Programmer som tilbyr naloksondoser til hjemmebruk finnes nå i ni EU-land og Norge.

Nye stoffer lett tilgjengelig
Nye psykoaktive stoffer (NPS) er fortsatt en helsepolitisk utfordring i Europa. Rapporten beskriver et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner. Stoffene omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet.

I 2016 ble 66 nye stoffer meldt for første gang via EUs system for tidlig varsling, noe som gir et snitt på over ett nytt stoff i uka.  Selv om dette tallet er lavere enn i 2015, da hele 98 nye stoffer ble meldt, er det samlede antall stoffer som er tilgjengelig høyt. I slutten av 2016 overvåket EMCDDA over 620 nye psykoaktive stoffer (mot ca. 350 i 2013).

Nye syntetiske opioider
Mellom 2009 og 2016 er det påvist 25 svært sterke syntetiske opioider i Europa. Kun små mengder må til for å produsere mange tusen doser. Dette utgjør en økende helsetrussel. I Europa, som i Nord-Amerika, er svært sterke syntetiske opioider som etterligner effektene av heroin og morfin, en økende helsetrussel. Selv om disse stoffene bare utgjør en liten andel av markedet, kommer det inn stadig flere rapporter om disse stoffene og skadene de forårsaker, inklusive ikke-fatale forgiftninger og dødsfall.

Det trengs kun små mengder for å produsere mange tusen doser, så nye syntetiske opioider er lette å gjemme unna og transportere, og er følgelig en utfordring for alle som er satt til å håndheve narkotikalovgivningen, og en potensielt attraktiv handelsvare for organisert kriminalitet. Stoffene kommer i ulike former — for det meste pulver, tabletter og kapsler — men noen kommer også i flytende form og selges som nesespray.

En gruppe syntetisk opioid, fentanyler, granskes nøye. Stoffene kan være mange ganger sterkere enn heroin og de sto for over halvparten av de 600 beslagene av nye syntetiske opioider rapportert i 2015. Bare i 2016 ble åtte nye fentanyler rapportert gjennom EUs system for tidlig varsling for første gang. Disse stoffene utgjør en alvorlig risiko for forgiftning, ikke bare for brukerne, men også for alle som tilfeldigvis eksponeres for stoffene (f.eks. via hudkontakt eller inhalering), som post- og tollansatte og nødhjelpspersonell.

Last ned og les hele rapporten her