Undersøkelsen viser at musikkterapi er både virksomt og nyttig for dem som deltar. Særlig er tilbudet bra for selvforståelsen og det bidrar til å få enklere tilgang på egne følelser, minner og identitet, skriver Tyrili på sin nettside.

Tyrili Kampen var tidlig ute med å etablere musikkterapi i rusbehandling. Allerede for fire år siden begynte, den gang masterstudent i musikkterapi, Daniel Løset Kristiansen å bygge opp tilbudet. Masterprosjektet var i regi av Norges Musikkhøgskole og i samarbeid med Kompetansesenter rus region øst og Kompetansesenter rus Oslo. Etter masterprosjektet ble det etablert en prosentstilling ved Tyrili som etter hvert har økt til 120% stilling. I 2014 ble arbeidet styrket med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Simen K. Lagesen ble ansatt i 2015 i 100% stilling som musikkterapeut, mens Daniel Løset Kristiansen fortsatt har 20% stilling i Tyrili kombinert med 80% stilling i rustjenesten i Fredrikstad kommune.

I desember 2015 ble det gjennomført intervjuer av elever og medarbeidere i Tyrili. Brukerundersøkelsens hensikt var å finne ut i hvilken grad musikkterapi er nyttig og virksom i behandlingen av livsområdene; ressurser, motivasjon, rekreasjon, mestring, samspill, selvforståelse og framtid.

Den delen av musikkterapitilbudet som omhandler musikklytting og samtale som terapeutisk verktøy får spesielt gode resultater i undersøkelsen. Elevene opplever her følelsene gjennom musikk, framfor å snakke om dem forklarer musikkterapeut Simen Lagesen på Tyrilis nettside.  - Og det kan for eksempel være akkurat de følelsene som trekker elevene ut i rus. Da får de eksponert de følelsene i helt andre omgivelser enn det de forbinder med rus. Elevene kan snakke om det, lære om det og når den erfarer en slik følelse senere i livet, vet de at de kan gjøre noe annet med de følelsene. Det er økt selvforståelse, forklarer han.

Les mer om undersøkelsen på Tyrilis nettside her....

Fagrådet er medarrangører til en informasjonsdag om musikkterapi i Oslo 15. juni. Informasjonsdagen vil foregå ved Velferdsetaten, Storgata 51, Oslo. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Kirsten Haaland ved KoRus-Oslo, kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no eller Torhild Kielland i Fagrådet, Kielland@rusfeltet.no

Bruk av musikkterapi som terapeutisk tilnærmingsmåte i rusbehandling er anbefalt i ny retningslinje for rusbehandling. Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i ny retningslinje for avrusning. Kunnskap om hva musikkterapi er og ikke minst informasjon om hvilke erfaringer som er gjort i rusfeltet så langt skal presenteres på informasjonsdagen.