Handler pengespill egentlig mest om penger, eller er det noe annet som driver oss? Og hvorfor blir så mange – ja, til og med Erna Solberg – hekta på Candy Crush? Slik starter omtalen av en ny norsk fagbok om spillavhengighet gitt ut av Hertervig Forlag.

Fagboken har fått tittelen Spillavhengighet - gaming og gambling, og dekker de ulike sidene ved penge- og dataspill. Boken viser både hva vi vet om folk som spiller og om spillene i seg selv, men presenterer også foreliggende kunnskap og ny forskning.

Forfatterne har lagt vekt på å få frem både positive og negative sider ved spilling og viser til så vel norsk som internasjonal forskning. Kjønn, kultur og alder står sentralt i beskrivelsen av avhengighet og problematisk spilleatferd. Ulike tilnærminger til behandling blir beskrevet både teoretisk og gjennom konkrete eksempler. Blant forfatterne finner vi blant annet Rune A. Mentzoni (Kompetansesenter rus - region øst) og Magnus Eidem fra Sykehuset Innlandet/spillbehandling.no

Boken gir også et innblikk i debatten om lovverket og politikken rundt pengespill – fra både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Mange spill tilbys i dag over nett, og utviklingen utfordrer norske lover og reguleringen av dem.

Bidragsyterne er forskere, behandlere, praktikere, lærere, spillere og pårørende. Boken har omfattende referanser og egne øvingsoppgaver til studieformål.

Redaktører er Stian Overå, sosialantropolog og spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus – region øst, og professor i sosialarbeid Hans-Jørgen Wallin Weihe ved Høgskolen i Lillehammer. Begge er fagansvarlige på det nasjonale opplæringsprogrammet, Spillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltakskompetanse, som er et samarbeid mellom Kompetansesenteret og Høgskolen i Lillehammer.

Behandling av spillavhengighet skjer i dag i mange tiltak innenfor TSB og mange av Fagrådets medlemsvirksomheter tilbyr slik behandling. Derfor vil boken også være interessant for mange innenfor rusfeltet.