Artikkelen beskriver brukererfaringer fra musikkterapi i rusbehandling. Både fra kommunal rustjeneste og spesialisthelsetjeneste/ TSB.

Musikkterapi er anbefalt i tre aktuelle retningslinjer:

  • nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016)
  • nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (2016)
  • nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013)

Les hele artikkelen her...