Slik åpner artikkelen der Bente Røstad Karlsen fra RIO, også kjent fra høstens TV-serie «Forført av spriten», skriver sammen med Kari Lossius fra Bergensklinikkene, Frid Hansen fra Borgestadklinikken og Torhild Kielland fra Fagrådet.

Artikkelsamarbeidet ble aktuelt etter en storm av henvendelser etter TV-serien. Bente Røstad Karlsen skriver i artikkelen:
-Vi er nå flere kvinner som har våget å vise våre liv i serien «Forført av spriten». Vi sitter igjen med at dette har vært et viktig og riktig skritt på veien til åpenhet. Vi har fått over 1000 henvendelser, og av disse er det mange som tar kontakt fordi de trenger og ønsker hjelp.

TV-serien viste hvordan livskriser kan gjøre alle mennesker sårbare for overforbruk av rusmidler, uavhengig av om det er alkohol, tabletter eller illegale stoffer. Ingen er vaksinert mot avhengighet.

Les hele artikkelen her