Arbeidsplanen er en konkretisering av fokusområder frem til neste årsmøte og arbeidsplanen er også utledet av Strategisk plan 2015 - 2020 som ble vedtatt i 2014. Sekretariatet og styret vil arbeide sammen med medlemmene for å oppnå punktene i arbeidsplanen.

ARBEIDSPLAN 2016

 1. Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle rusfaglige og ruspolitiske saker
 2. Fagrådet skal arbeide for at Opptrappingsplanen for rusfeltet bidrar til en reell opptrapping, særlig i kommunene men også innenfor spesialisthelsetjenesten og forskning. Dersom det ikke blir en reell opptrapping vil Fagrådet arbeide for at pengene øremerkes.
 3. Fagrådet skal arbeide for å synliggjøre rusfeltet generelt og rusbehandling spesielt som eget fagområde i kommuner og i helseforetakene.
 4. Fagrådet skal arbeide for faglig og rammemessig likeverdighet i alle deler av rusfeltet for å bidra til et samlet rusfelt.
 5. Fagrådet skal ha et spesielt fokus på å utvikle mangfoldet i tjenestetilbudet.
 6. Fagrådet skal ha fokus på ventetid, pasientutsatte frister og fristbrudd.
 7. Fagrådet skal arrangere studietur til Roma, Italia i 2016 og Wien, Østerrike 2017 for ansatte i medlemsvirksomheter.
 8. Fagrådet skal arrangere Nasjonal Rusfagkonferanse i Oslo i 2016 og Nasjonal Rusfagkonferanse i Bergen i 2017. Videre arrangere Nasjonalt ruspolitisk seminar i Oslo og aktuelle Nasjonale Høringskonferanser samt Nettverksmøter/faglige forum for ulike deler av medlemstiltakene
 9. Fagrådet skal aktivt synliggjøre kurs- og erfaringsseminarer i medlemsvirksomhetene
 10. Fagrådet skal utrede muligheten til å overta og videreføre driften av tidsskriftet Rus & Samfunn.
 11. Fagrådet skal arbeide for å utvikle og utvide sekretariatet med nødvendig kompetanse, for å bidra til aktiv medlemsstøtte i aktuelle utfordringer og saker.
 12. Fagrådet skal arbeide for å tydeliggjøre NAVs ansvar i forhold til aktivitet og arbeidsrettet rehabilitering av rusavhengige.