Årsmøtet i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon vedtok 9. mai en ny og ambisiøs arbeidsplan.

Under behandlingen av arbeidsplanen var det mange gode og viktige innspill. Medlemmene er opptatt av ulike deler av rusfeltet, men samles om behovet for sterkt fokus på, og fortsatt styrking, av mangfoldet og helheten.

Styrets fikk ros for sitt forslag til arbeidsplan for neste periode. Men medlemmene ønsket i tillegg at styret og administrasjonen i neste periode skal fokusere på tilgang til døgnbehandling på lik linje med annen behandling, mer fokus på effekten skadereduksjon og arbeide for redusert dødelighet for mennesker med psykiske lidelser helselidelser og rusavhengighet med målsetting om reduksjon av forskjeller i forventet levealder.

Konkret kom tre nye punkter inn i Fagrådets arbeidsplan

1 k) Fagrådet skal arbeide for økt synliggjøring av effekten av skadereduserende tiltak.
1 l) Fagrådet skal arbeide for at det sikres adgang til langtids døgnbehandling på lik linje med annen behandling.
2 j) Fagrådet skal arbeide for redusert dødelighet for mennesker med psykiske lidelser helselidelser og rusavhengighet med målsetting om reduksjon av forskjeller i forventet levealder.

Fagrådets arbeidsplan har 4 hovedoverskrifter; rusfag, ruspolitikk, aktiviteter og organisasjon.

Hele  ARBEIDSPLAN 2019 kan du lese her