«Uverdig» og «stigmatiserende» er ord som er brukt hyppig på Twitter de siste dagene om Arendalsukas avgjørelse om å nekte Normal Norge å delta.

Normal Norge deltok på Arendalsuka i fjor (bildet), men er utestengt fra årets arrangement. Arendalsuka har begrunnet dette med at de ønsker å «forhindre ulovlige aktiviteter» og stanse «promotering av narkotika».

Arendalsuka - en møteplass for nye ideer?
Normal Norge er medlem i Fagrådet og er en brukerorganisasjon som representerer dem som er for en fornuftig regulering av cannabis. Deres syn er i mindretall, men de er en organisasjon som har eksistert siden 1995.

- Å stigmatisere en seriøs aktør på rusfeltet er det siste en skulle forvente av en møteplass for nye ideer, som Arendalsuka er ment å være, skriver styreleder i Normal André Nilsen i Nettavisen.

Spesielt overraskende er det kanskje også, at dette skjer midt i en politisk reform hvor målet er avkriminalisering. Mange ønsker å tenke nytt og se nærmere på det norske lovverket.

Skulle være medarrangør
Fagrådet har også i år mange arrangementer under Arendalsuka. To av arrangementene er sammen med alle de andre bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet, herunder Normal Norge. Nå kan de ikke delta i verken planlegging eller gjennomføring. Normal Norge er blant annet opptatt av hvordan vi kan drive god forebygging på rusfeltet.

- Arendalsuka mangler tydelig kunnskap om hva vi i Normal Norge står for. Vi er for en «fornuftig regulering av cannabis» og «mot stigmatisering av cannabis og cannabis-brukere». Vi mener dagens forbud er galt. Vi mener det virker mot sin hensikt og strider mot menneskerettigheter. Det betyr ikke at vi oppfordrer til bruk, hverken generelt, og ihvertfall ikke rundt vår stand, når vi er ute og møter befolkningen.
André Nilsen, styreleder Normal Norge

Vi håper at alle ytringer på sosiale medier og nettsider bidrar til at Arendalsuka snur. Både meningsmotstandere og tilhengere er tydelig på at vi må akseptere retten til å hevde ulike synspunkt. Åpen dialog gir større kunnskap og en bedre debatt.