Hvert år deler Rusfeltets hovedorganisasjon ut en pris for godt rusfaglig arbeid. Kjenner du noen som fortjener denne utmerkelsen? 

Hva skal til for å kunne nominere?

Kriteriet er at personen/e over tid har gjort en bemerkelsesverdig rusfaglig innsats lokalt, regionalt eller nasjonalt. Det kan være enkeltpersoner, men det er også mulig å nominere team eller organisasjoner. 

Det er kun våre 150 medlemsorganisasjoner som har forslagsrett. 

Prisvinneren trenger ikke å være ansatt i en av medlemsorganisasjonene. 
Du kan sende forslag om prisvinner med skriftlig begrunnelse til fagraadet@rusfeltet.no innen 24. september.

Tidligere vinnere av rusfeltets fagpris

Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øiern, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand, Susanne Jørgensen, Erling Pedersen og Lilleba Fauske, Geir Henrik Iversen, Marius Sjømæling, Olav Dalgard og Ronny Bjørnestad, Lars Lien, Berit Ramstad og Leni Gomes.

Styret i Rusfeltets hovedorganisasjon tar avgjørelsen  

Send inn ditt forslag på e-post til kandidat/er innen fristen 24. september. Styret vil se på alle innkomne forslag på et styremøte og ta avgjørelsen på hvem som blir årets vinner.

Prisen vil bli delt ut på fagkonferansen "Livet og rus" i Oslo 25.-26. oktober. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt, heder og ære, er prisen et flott kunstverk.