Anne Landheim fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Tommy Sjåfjell fra A-larm presenterte boka, på boligsosial konferanse på Røros denne uka, for 230 deltakere. Brukerhistoriene er hentet fra brukere ved Amalie Skrams hus i Bergen, ekspertrådet ved NKROP og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. De 14 brukerhistoriene viser 14 ulike veier inn i rusmisbruk og 14 ulike veier ut - og ikke minst 14 viktige faktorer i bedringsprosessen. I tillegg til brukerhistoriene inneholder boken ulike fagfolks refleksjoner rundt historiene.

Målet med boken er å vise ulike veier til et bedre liv og å formidle håp og stimulere til Recovery orienterte tjenester sa Anne Landheim.

Spørsmålet "Hva har vært viktig på veien til et bedre liv?" - er utgangspunktet for alle historiene. Bokens grunnmur er anbefaling Nr 37 i ROP-retningslinjen "Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres."

Tommy Sjåfjell åpnet sitt innlegg med et sitat fra Arne Klyve: "Det viktigste øyeblikket i et menneskes liv er når spedbarnet slår opp øynene på stellebordet og ser hvilke foreldre de har fått utdelt." Tommy Sjåfjell holdt et sterkt innlegg der han blant annet pekte på ensomhet og utenforskap som rusfrihetens verste fiender. Han delte sin bedringshistorie inn i ytre og indre bedring og mente at hjelp og ansvarliggjøring på begge disse er avgjørende i en bedringsprosess. Indre bedring er selvbilde, selvfølelse og mestringstillit, mens ytre bedring handler om å fungere i jobb, bolig og sosialt liv sa Sjåfjell.

Boken "Et bedre liv" er i handel fra 1. Juli 2016.

Fagrådet ved rådgiver Torhild Kielland har hatt gleden av å delta på Røroskonferansen og møtt 230 deltakere fra fylkene Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark.