Årsakssammenheng?
Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at det ikke kan utelukkes at nedgangen skyldes tilfeldig variasjon, men det kan også være resultat av tiltakene i nasjonal overdosestrategi. Nedgangen er likevel i tråd med målsettingen om gradvis reduksjon i antall dødsfall.  Det er i tillegg under gjennomsnittet for hele perioden 2003 - 2017

Kilde : FHI

Dødsårsak
Det er andre opioider enn heroin som er den hyppigste dødsårsaken. Åtte av ti dødsfall var knyttet til bruk av opioider og fordelingen etter type var:
- andre opioider som legemidlene morfin, kodein og oxycodon (24 prosent)
- metadon (22 prosent)
- heroin (20 prosent)
- syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin (17 prosent)

Av de 247 dødsfallene i 2017 var 192 dødsfall overdoser, 38 selvmord og 17 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. Det er også verdt å merke seg at det er økende alder blant dem som dør av narkotikarelaterte årsaker. I 2017 var gjennomsnittsalderen 43,5 år blant dem som døde.

Les mer på FHIs hjemmeside