NAV-direktør siden 5. oktober 2015

- Jeg har lett etter en direktør som kan gi NAV ny kraft og energi og er overbevist om at Sigrun Vågeng er rett person som ny direktør i NAV, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på pressekonferansen da han presenterte Vågeng som ny leder for de 19.000 NAV-ansatte i 2015.

- NAV må bevege seg nærmere det som har med arbeid å gjøre. Det har vært avgjørende å finne en direktør som kan bidra til å gjenreise A-en i NAV, sa Eriksson.

Sigrun Vågeng hadde allerede god innsikt i NAV-systemtet. I 2014 ble hun hentet inn av Eriksson til å lede et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å snu hver stein i NAV-systemet for å få organisasjonen til å fungere bedre. Fra tidligere kjenner hun også godt de utfordringene kommunene har, etter fire år som direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS). - Ethvert møte med brukerne er syretesten på om vi klarer å gjøre jobben vår, fastslo Vågeng under pressekonferansen i 2015.

Vi ser frem til hva hun vil formidle om mulighetene mennesker med rusrelaterte problemer har, i NAV.

Hvorfor arbeid som tema?
Aktivitet og arbeid både som terapeutisk virkemiddel og meningsbærende innhold i hverdagen har vært etterspurt i lang tid som tema for rusfeltets fagkonferanse.

Fagrådet har fått mange innspill til programmet og opplever sterkt engasjement fra både spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukerorganisasjoner om betydningen av arbeid og aktivitet. Følgelig presenterer programmet en stor bredde i hva som finnes av tilbud på ulike tjenestenivå. Et spenn fra Stormberg som vil fortelle om hvordan en vanlig bedrift kan tilby ordinært arbeid, til RIO restart som vil presentere brukerstyrte tiltak. Programmet tar oss inn i kommunale tilbud, gode løsninger fra NAV, recovery og IPS i rusbehandling, treningsterapi, musikkterapi, gatemagasin, arbeidsliv og alkohol, selvhjelpsgrupper og mye mer.