Terminologi  fra vareproduksjon smyger seg inn overalt og intetsigende begreper kan forsterke avmaktsfølelsen hos mange, både ansatte og brukere. Det spørres etter "kundematriser", "kostnadseffektivitet", "kvalitetssikring" og "biomasse", - det innkalles til "dialogmøter" og etterlyses "kriterier for måloppnåelse". Med skarpt blikk og humor pirker Klyve bort i hersketeknikker og ubegripelig lange ord.

Arne Klyve har sin bakgrunn fra behandling av personer med rusproblemer. Som forfatter har han stilt mange tankevekkende spørsmål som; "Hvorfor stiller vi så mange diagnoser på folk, og ikke på tiden vi lever i? I et samfunn der vi hyller vinnere og selve konkurransen som noe naturlig, blir omtanken for taperne mindre? Er unge og voksnes psykiske helse under konstant prestasjonspress i kampen for anerkjennelse?

Det var i forbindelse med en bok om New Public Management (NPM) at ideen om en ordbok dukket opp. Med effektiviseringen eller byråkratiseringen av offentlig sektor gjennom NPM dukket mange nye ord opp i språket og ofte ble det forvirring knyttet til hva de egentlig betydde. Helseforetakene har for eksempel benyttet ordet biomasse for å beskrive personer på en venteliste. Hvis begrepsbruk fører til liten forståelse og usikkerhet kan det få store konsekvenser sier Klyve.

Vi ser fram til en tankevekkende start på dag 2 av rusfagkonferansen!