Kittilsen er kommunikasjonssjef ved Sykehuset Telemark og tidligere redaktør i Varden. Han har skrevet boken for blant annet å vise at alkoholisme kan ramme alle, også en oppegående, klok mann som har fått til mye i livet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste til Kittilsens bok og erfaringer på dialogmøtet om opptrappingsplanen for rusfeltet 26.05.15. Høie beskrev hvordan Kittelsen fikk plass i en privat behandlingsinstitusjon samme dag som han innrømte overfor familien at han hadde rusproblemer. Vi er svært opptatt av at de som er motivert for rusbehandling skal få behandling så raskt som mulig, sa Høie.

- Alkohol har dessverre blitt synonymt med kos og sosialt samvær sier Kittilsen. Drikking er det normale når man er sammen og har det hyggelig. Det blir vanskelig for dem som har tatt grep å føle seg som en del av fellesskapet, mener han.

Nå vil han bidra til mer åpenhet og bevissthet og kommer på Fagrådets rusfagkonferanse 22.-23. september.