Knutepunkt for Recovery/de regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum går sammen om å arrangere den første recoverykonferansen som skal løfte fram menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltagelse. 

Bak konferansen står også Fagrådet sammen med en rekke samarbeidsaktører som ønsker å løfte frem de mange sidene av en reell recovery. Aktørene vil bygge bro og nettverk. Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Les mer om konferansen ved å klikke her

Ingenting om oss uten oss

Konferansen med tittelen "Ingenting om oss uten oss" ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap, bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Med denne konferansen ønsker vi å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det.

Gjennom en mer samlet innsats som muliggjør økt grad av solidaritet, samhold og samskaping håper vi at vi i løpet av de kommende årene skal se enda bedre tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet.

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.

Konferansen vil foregå på Thon Hotel Oslo Airport 6.-7. september 2022.
Klikk her for program og påmelding.  

Knutepunkt for Recovery, NAPHA og Erfaringssentrum har etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen: ADHD Norge, LPP- Landsforeningen for pårørende, RIO, Velferdsalliansen, Jæren Recovery Senter, Mental Helse, Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, Nord Universitet, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), WAPR, Hurdalsjøen Recoverysenter, Oslo kommune, Erfaringsskolen (Oslo kommune), Mad in Norway og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Målet er at den første konferansen skal være starten på en rekke konferanser, og en bevegelse for demokratisk deltagelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer.