Ingen seter var ledige da Blå Kors og Fagrådet arrangerte debatt under Arendalsuka tirsdag 14. august. Direktør i Blå Kors divisjon behandling Janka Holstad ønsket velkommen og fagsjef på Borgestadklinikken Guro Brekke holdt faglig innledning. Deltakere i debatten var Olaug Bollestad (KrF), Torill Eidsheim (H), Sveinung Rotevatn (V), Tellef Mørland(Ap) og Marianne Borgen (SV). Ordstyrer: Svein Thore Marthinsen.

Hver dag er utrygg og uforutsigbar - selv når de voksne har rusfrie perioder. En gutt med mor i behandling sa det slik fortalte Guro Brekke: «Det er akkurat som jeg har en bombe i lommen som jeg ikke vet når vil gå av». Utrygghet og uforutsigbarhet bremser utvikling og overskudd til læring sa Brekke.

Rollene blir snudd når de voksne har rusproblemer og barna må ta ansvar. Å være en liten voksen som alltid er litt redd er veldig slitsomt.
Guro Brekke

Guro Brekke tok opp problemstillingen om at pårørende må beholde egne rettigheter til behandling. Bollestad fulgte opp med å si at dette må være en viktig politisk prioritering.

Debatten ble preget av hvor krevende det er å mene noe om barn i sårbare familiesituasjoner. -Det er gysla god forebygging å gi barn av foreldre med rusproblemer et godt støttetibud og behandling, sa Bollestad. - Det må være nok folk til å se barna. Vi må ha nok bemanning. Politikere må fortsette å være villig til å prioritere rus og psykisk helse, sa Sveinung Rotevatn.

Vi trenger en trygg, dyr og restriktiv alkoholpolitikk
Sveinung Rotevatn

Det handler om å sette barnas behov foran egne.
Olaug Bollestad

Vi takker alle som kom til debatten og ser fram til videre arbeid med problemstillingene.