Det skjer torsdag 26.juni. Naloxon er motgift ved overdoser og dette er et ledd i Overdosestrategien 2014-2018. Naloxon brukes av ambulansepersonell ved overdoser, men ambulansefolkene injiserer motgiften. Nå lanseres Naloxon som nesespray også i Norge.

Allerede i 2009 ba leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, om at Naloxon nesespray skulle tas i bruk for redde personer som hadde fått en overdose. Det ble fulgt opp senere av blant annet nåværende leder av Helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos. som sammen med to andre stortingsrepresentanter ba regjeringen igangsette et prøveprosjekt. I sitt svar til Kjos er daværende Helse- og omsorgsminister Grethe Strøm-Erichsen ikke negativ men ber Helsedirektoratet utrede muligheten for et slikt prøveprosjekt. Tidligere Helse- og omsorgsminister Støre gav i mars 2013 også Helsedirektoratet beskjed om å jobbe videre med muligheter for et prøveprosjekt med utdeling av Naloxon. Så veien har vært lang, kanskje unødvendig lang, når dette er et enkelt tiltak som kan bidra til å redde liv.

Ideen er å utstyre brukere, pårørende og lavterskeltiltak med nesesprayen. De fleste fagfolk er positive og har vært det hele tiden. Det har vært noen motforestillinger, særlig fra pårørende som føler at de får et ekstra ansvar. Det er en motforestilling som er lett å skjønne. Men for samfunnet må det være et overordna mål å redde liv. Norge har for mange overdosedødsfall.

Fagrådet ser frem til resultatene av prøveprosjektet og sammen med en rekke andre tiltak er det grunn til å tro at vi får færre overdosedødsfall. Samtidig må de som har stått på i årevis for å få dette produktet ut på markedet få en ekstra takk.