Helse- og omsorgsminister Bent Høie, nylig hjemkommet fra Portugal, var full av inspirasjon etter å ha møtt en rekke sentrale personer i Lisboa (på bildet sammen med Siv Løvland, proLAR-Nett).

-En overflytting av ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justis til helse er et naturlig skritt videre i den ruspolitikken regjeringen har ført gjennom de siste fem årene, sa Høie under frokostmøtet.

Den nye helsebyråden fra Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), deltok også. Hun utfordret Høie til å endre på det som alle er enige om og som ikke henger direkte sammen med en rusreform. Hun nevnte spesielt røyking av heroin i sprøyterommet, endring til brukerrom og oppstart av prøveprosjekt med heroinassistert rehabilitering i LAR. "Oslo er klare i dag og papirarbeidet kan vi ta i ettertid" sa Tellevik Dahl.

Høie responderte med at dette er med i Jeløyaerklæringen og departementet har starter arbeidet med få dette igangsatt. Han kunne ikke love Tellevik Dahl umiddelbar oppstart i Oslo. Fagrådet vet også at Bergen kommune er klare til å starte opp med tilsvarende tiltak.

Høie sendte også en oppfordring tilbake til Oslo kommune Høie om å bruke hver eneste krone gitt i Opptrappingsplanen til rusfeltet - og ikke til andre områder. Oslo er en av de kommunene som har fått mer penger enn de har brukt på styrking av rusfeltet.

Bård Hoksrud (Frp) og medlem av Helse- og omsorgskomiteen er blant dem som er skeptiske til reformen. Hans og Frp sin bekymring er om dette vil bidra til at flere unge vil bruke illegale rusmidler og utvikle rusavhengighet.