Husleie har vært vanlig praksis i institusjonsnorge. Juridisk var det mer stuerent fram til 2012 da tjenestene lå under den gamle sosialtjenesteloven. Målet var foruten inntekt til institusjonene og ha en tilnærmet normal bosituasjon for beboerne der de har lignende rammer og forventninger som i det ordinære boligmarkedet.

I 2012 kom imidlertid helse- og omsorgstjenesteloven med andre forskrifter og kommunene har ikke lenger anledning til å kreve egenandel/husleie for plasser i omsorgsinstitusjoner. Egenandeler for enkelttjenester er unntak, men husleie som fast trekk er i flere tilfeller lovstridig.

Opprettet et Egenandelssekretariat
Oslo kommune har nå tatt tak i dette ved at de har opprettet Egenandelssekretariatet. Oslo hadde frem til 1. oktober 2018 en fast sats for egenandel, og beregnet den følgelig ikke for hver enkelt person. Nå retter de opp gammel urett ved å invitere folk som har betalt for mye til å søke om å få pengene tilbake. Fristen for å søke er 31. desember 2019.

Informasjon om hvordan du kan søke her


Skal brukere betale egenandel for kommunale omsorgstilbud?