Koordinator for nettverket har vært henholdsvis KoRus-Øst og KoRus-Vest Bergen, som begge er medlemmer i Fagrådet. Fagrådet er også aktivt med i nettverket og er blant annet medforfatter i en artikkel som publiseres i RUSFAG nå før jul. Artikkelen handler om brukererfaringer fra to ulike musikkterapitilbud i rusfeltet, Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestadklinikken i Bergen og Fredrikstad kommune. Begge steder ble brukere intervjuet og artikkelen gjengir sitater, erfaringer og forskning.

Viggo Krüger (bildet) ved Universitetet i Bergen og GAMUT (Griegsakademiets senter for musikkterapiforskning) har tatt initiativ til et nytt nasjonalt kompetansenettverk med tanke på å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevern. Musikkterapi har allerede samlet verdifulle erfaringer innen forebygging både via Alrekstad skole i Bergen, STOLT prosjektet i Alna bydel i Oslo og prosjektet "Kom nærmere" i regi av Aleris Bergen.

Barnevernet har også en PhD avhandling å vise til etter at Viggo Krüger disputerte i 2012 med en avhandling om ungdommers perspektiver på deltakelse i en samfunnsmusikkterapeutisk praksis i barnevernsarbeid.

Det nye nettverket ønsker å samle representanter fra blant andre de ulike RKBU avdelingene (regionalt kompetansesenter for barn og unge), Bergen kommune, Høyskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Musikkhøgskole, Bufetat, Bufdir, KoRus og GAMUT. Fagrådet deltok på nettverkets første møte 21. Oktober sammen med KoRus-Vest Bergen, og fortalte om erfaringer fra nettverksarbeidet på rusfeltet. Musikkterapi er anbefalt i høringsversjonen på ny retningslinje for rusbehandling og nettverkene venter spent på endelig versjon som skal komme før jul.