Artikkelen står på trykk i det siste RUSFAG. Deres konklusjon er "at musikkterapi har en naturlig plass i arbeidet med psykisk helse og rus" og vektlegger da brukererfaringene. Det er imidlertid lite forskning på området og forfatterne mener det er behov for mer forskning på nytten av musikkterapi.

I dag er det noen få virksomheter i rusfeltet som bruker musikkterapi som en del av behandlingen selv om utbredelsen øker. Samlet sett er det etter hvert flere områder som tar i bruk musikkterapi.

Hele artikkelen kan du lese her...