Vi har blitt mindre like hverandre. Heldigvis har vi gjennom disse årene erkjent at hver og en av oss egentlig er litt annerledes. Som befolkning kommer vi nå fra alle verdenshjørner og skal leve sammen på tvers av alder og kjønn, kultur, religion og legning. På tvers av by og bygd, politisk ståsted og ulike sosiale forhold.
Fra Kong Haralds nyttårstale

Bak oss ligger et tiår – som for rusfeltets del har gitt endringer gjennom opptrappingsplanens midler, gjennom pakkeforløp, boligstrategi, fokus på ressurser og recovery, og nye lovforslag om blant annet avkriminalisering og tvangsbegrensning. 
Vi står på terskelen til et tiår der vi skal oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Fagrådet ønsker også å bidra og vil tydeliggjøre noen av målene i vårt arbeid framover.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi kommer spesielt til å prioritere arbeid knyttet til mål nummer 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. I tillegg vil mål nummer 10 om «Mindre ulikhet» bli sentralt. Mindre ulikhet innebærer blant annet at en mer rettferdig fordeling av landets ressurser er nødvendig – for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Forskjellene øker mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

Vi ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere et riktig godt nytt tiår – og ser fram til alt vi skal utrette sammen i tiden som kommer.

Oslo 2. januar 2020

Foto: Torhild Kielland