Hovedfokuset blir antydet tidligere på kommunal sektor med fokus på bolig og aktivitet. Tidlig innsats og ettervern. Noe av midlene vil bli kanalisert gjennom Husbanken og det vil være en blanding av øremerking og frie midler. Høie avslører også at det vil bli satt krav til kommunal kartlegging av lokale behovene hvor Brukeplan blir verktøyet.

Fra 2017 vil ikke pasientene utskrives fra spesialisthelsetjenesten uten at det foreligger bolig og en plan for oppfølgingen videre. Når pasientene er ferdigbehandlet og det ikke foreligger bolig eller en oppfølgingsplan vil kommunene måtte betale egenandel slik det har vært i somatikken. Det skal lønne seg økonomisk for kommunene å ha på plass et tilbud samtidig som pasientene vil få et godt botilbud. Det er nødvendig når NIBRs rapport viser at 40% av ferdigbehandlede pasienter skrives ut til bostedsløshet.

Minst 2,4 milliarder til Opptrappingsplanen samt flere hundre millioner i vekst innenfor spesialisthelsetjenesten viser en betydelig satsning på rusfeltet. "Sjefen selv" statsminister Erna Solberg kommer til Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferansen 22.september og vil snakke mer om regjeringens satsning på rusfeltet.